השמים נפלו… התברר לי שילדי נפגע בדרך מהגן הביתה. מה עושים? למי פונים?

זו אכן שעה של אי וודאות. מציאות שבה לא נתקלת מעודך. אבל אפשר להתמודד עם המשימה הזו.

לפני הכול חשוב להתמקד ולחשוב מהם צרכיו של הנפגע/ת. הצרכים האלו הם המכוונים את הפעולות שלך.

לדעתנו, העדיפות הראשונה היא לפנות לאחד ממרכזי הסיוע, בבקשה להדרכה. היתרון הוא האפשרות לקבל תמיכה רגשית, שאתם כה נזקקים לה עכשיו. מהם תוכלו גם לקבל חוות דעת למי כדאי לפנות ואת מי מומלץ לעקוף.

אפשרות נוספת היא פנייה לפקיד הסעד בלשכת הרווחה באזור מגוריכם. פקיד/ת הסעד ינחה אתכם, יפנה אתכם לטיפול פסיכולוגי במימון המדינה, וגם ידבר אתכם על אפשרות של פנייה למשטרה, על המשמעויות של פנייה כזו מבחינתך ומבחינת הילד שלך, שנפגע.

הוא אמור גם לתמוך בך, במשפחה ועוד.

שורה תחתונה: פנו למרכז הסיוע הקרוב. אם הוא אינו זמין, פנו לפקיד הסעד בלשכת הרווחה באזור מגוריכם.

להלן הקישור לאתר מרכזי הסיוע: .http://www.1202.org.il/default.asp?siteId=1

רשימת המרכזים היא בחלק הימני של העמוד. אפשר להגיע אליהם גם דרך קו החירום הארצי שמספרו: 1202